Smart Milk

SMART MILK MONITORING SYSTEM je supplay chain koji na jednostavan način povezuje sve potencijalne učesnike u lancu proizvodnje, prerade i kontrole mlijeka.

Smart Milk omogućava kontrolu kvaliteta mlijeka u realnom vremenu kroz senzorsku analizu, indikaciju zdravlja životinja, procjenu uslova u kojima se dobija mlijeko najvećeg kvaliteta i kvantiteta, farmersko računovodstvo, institucionalno izvještavanje.

Prijavi se za usluge Smart Milk-a
Hand Mockup

O projektu

Smart Milk objedinjuje sve procese u proizvodnji mlijeka, koji su u vezi sa količinom, kvalitetom, sigurnošću i planiranjem proizvodnje.

Pametna kanta

Jedinstveno hardversko rješenje koje sadrži odgovarajuće senzore za praćenje kvalitativnih i kvantitativnih parametara sirovog mlijeka.

Aplikacija

Softver sa kojim se kontroliše i nadgleda proces mjerenja, otkupa i proizvodnje mlijeka.

Cloud

Podaci sa senzora se prikupljaju i obrađuju na Cloud platformi koja posjeduje ekspertske module za podršku svim procesima u proizvodnji mlijeka.

 • Ishrana životinja

 • Praćenje zdravstvenog stanja životinja

 • Određivanje tehnoloških parametara sirovog mlijeka, nakon muže

 • Primjena nacionalnih EU standarda

feature
 • Razmjena informacija sa zainteresovanim stranama

  (Prerađivači mlijeka, otkupljivači, vladine institucije...)

 • Senzorika

  (Količina, temperatura, pH, boja, laktoza, masti, proteini, somatske ćelije, bakterije.)

 • Računovodstvo

 • Izvještaji

Izgled aplikacije

U nastavku možete pogledati izgled mobilne aplikacije.

screenshot
screenshot
screenshot
screenshot
screenshot

Paketi

U nastavku se nalaze dostupni paketi za upotrebu pametne kante

Smart Milk - Osnovni

Ovaj paket je namjenjen poljoprivrednicima sa zatvorenom proizvodnjom, koji svoje proizvode prodaju direktno kupcima

 • Usluga 1
 • Usluga 2
 • Usluga 3
 • Usluga 4
 • Usluga 5
 • Usluga 6
Kontakt

Smart Milk - Napredni

Sistem koji omogućava razmjenu informacija između farmera, kupaca/prerađivača mlijeka i potrošača

 • Usluga 1
 • Usluga 2
 • Usluga 3
 • Usluga 4
 • Usluga 5
 • Usluga 6
Kontakt

Smart Milk - PRO

Ovaj paket stvara kompletan ekosistem koji se sastoji od proizvođača hrane za životinje, farmera, kupaca/prerađivača mlijeka, potrošača i državnih institucija

 • Usluga 1
 • Usluga 2
 • Usluga 3
 • Usluga 4
 • Usluga 5
 • Usluga 6
Kontakt

Partneri

Partneri koji učestvuju u realizaciji projekta

team

Univerzitet Donja Gorica

team

AgroCorpSaradnja

Monte Bianco DOO Podgorica
Fabrika za preradu mlijeka i proizvodnju sireva

Car Invest DOO
Farma muznih krava i koza i fabrika za preradu mlijeka

Porodična farma Miljanić
Farma muznih krava i koza i fabrika za preradu mlijeka
Fabrika stočne hrane AD Spuž
Fabrika za proizvodnju stočne hrane

Asocijacija poljoprivrdne industrije
Strukovno udruženje koje okuplja farmere i prerađivače mlijka. U okviru udruženja funkcioiše platforma AgroInfo sa preko 2000 crnogorskih poljoprivrednika